Skleněné korálky patří k regionu kolem Jablonce nad Nisou a Železného Brodu již pěknou řádku let. I přesto, že se ve výrobě mnoho změnilo, není výroba korálků jednoduchá. A jak se vlastně jednotlivé druhy skleněných korálků vyrábí?

Mačkané korálky

mačkanice.jpg

Jak název napovídá, tyto korálky se mačkají. Mačkání probíhá na mačkacích strojích. Dříve se k mačkání používali mačkářské kleště, na kterých byla přidělána forma, která měla požadovaný tvar.

Nyní se k mačkání používá Kopalovo mačkadlo a Maturovo mačkadlo.
Kopalovo mačkadlo je sklářský lis, ve kterém je umístěna forma - tzv. kaplik. Ten je vyroben z materiálu, který odolá vysokým teplotám (zakalená ocel nebo tvrdokovový plátek) a je tvořen ze dvou kusů, mezi které mačkář vloží natavenou mačkárenskou tyč a odmáčkne se požadovaný tvar. V kapliku je dírka, kterou prochází jehla, která při odmáčknutí propíchne do korálky dírku. Natavení mačkárenské tyče probíhá v peci, která je umístěna vedle sklářského lisu.
Tento způsob mačkání se používál na mačkání větších korálků a pro mačkání speciálních vícebarevných mačkárenských tyčí.

Maturovo mačkadlo je poloautomatizovaný sklářský lis. Mačkárenské tyče se roztavují v peci umístěné nad vlastním mačkadlem (pece jsou buď plynové nebo kombinované). V peci je umístěna žáruvzdorná nádoba, tzv. kelímek, ve které se mačkárenské tyče roztavují. Vytékající roztavené sklo se odmačkává podobně jako na Kopalově mačkadle do požadovaného tvaru.

Po odmáčknutí se korálky musí vždy nechat vychladit ve speciálních izolovaných nádobách, tzv. kanonech. Tím se zabrání pnutí ve skle a následnému prasknutí korálků. Délka chladnutí se odvíjí od velikosti korálků, většinou se nechávají zchladnout minimálně do druhého dne.

Kaplik na sebe při zmáčknutí nesmí nikdy zcela narazit, aby se nepoškodil, proto spolu s korálkou vznikne i okraj ze skla, tzv. brok. Proto po zchladnutí korálky putují do šitlovacího zařízení, což je několikahranný sud, kde se korálky po určitou dobu a určitý počet otáček za minutu omílají, aby se zbavili broků a došlo k zahlazení povrchu. Poté korálky smíchané z broky putují na třídící zařízení. Za použití různých velikostí sít dojde k vytřídění korálků od broků a nečistot. Broky se používají ve sklárnách opět k výrobě mačkárenských tyčí.

Korálky poté putují do rumplovacího zařízení, kde se smíchají s jinými velikostmi a tvary korálků, se sklářských pískem a vodou a dohromady se rumplují - vzájemně se omílají a za působení písku se obrušují a vyhlazují svůj povrch. Tento proces je časově poměrně náročný.

Korálky, které se budou dále brousit se takto omílají cca 24 hodin, větší až 48 hodin. Tyto korálky jsou vyhlazené, nejsou však zbavené všech prasklinek a jsou matné.

U korálků, které se dále nebrousí a mají být lesklé je proces omílání mnohem delší, cca 3-4 dny bez přerušení. Každý den se musí voda slít, případně přidat další písek. Po dokonalém omletí, kdy je povrch naprosto perfektní a bez prasklinek, se korálky začínají leštit pouze s vodou. Tento proces je rovněž časově náročný, trvá 3-5 dnů. Vždy záleží na velikosti a tvaru korálků. Poté dojde k důkladnému vyprání a vysušení a korálky putují na třídění. Třídění probíhá ručně, kdy se vybírají korálky, které neodpovídají normě a zůstávají jen kvalitní korálky, které putují do vyroby bižuterie nebo k Vašim šikovným rukám.

Broušené korálky

brusky.jpg

Tzv. ohňovky, mají proces výroby až po rumplování stejný jako mačkané korálky. Jak již bylo řečeno, rumplování je kratší (24-48 hodin), neboť značná část povrchu korálků bude obroušena a není tedy třeba ji nějak zvlášť vyhlazovat. Po rumlování se korálky rovněž vyperou a vysuší a poté putují na brousící zařízení - tzv. brus.

Brusy jsou buď ruční, kde si brusič navlékne perle na přípravek (najednou brousí dle velikosti cca 12-70 ks korálků) a přípravek vloží kdo tzv, vidlí na brousícím zařízení. Ručně pak pohybuje brousícím přípravkem a nastavuje polohu broušení vůči brousícímu kotouči, kterým brusič vybrušuje na korálkách plošky. Toto broušení je náročné na přesnost brusiče a seřízení brousícího stroje.

U poloautomatických brousících zařízení vkládá brusič přípravek s navlečenými korálkami a brousící zařízení otáčí korálky a nastavuje přípravek automaticky.

Poloautomatické brousící zařízení je ještě více náročné na perfektní seřízení, zejménapokud jsou brošeny korálky o velikosti 2 mm , kde hraje roli každá setina milimetru velikou roli.

Na těchto zařízeních se brousí většinou menší druhy perel a transparentní barvy. Ostatní korálky je nutno brousit na ručních brusech, například kvůli tomu že syté a opálové barvy jsou měkké a při broušení ucpávají póry brousícího kotouče, který se musí častěji orovnávat a strhávat vrstvička s ucpanými póry.

Po obroušení jsou korálky matné a je potřeba je vyleštit. Dříve se toto leštění odehrávalo nad ohněm, kde docházelo k natavení skla na povrchu korálků a tím se docílilo jejich lesku - odtud tedy název ohňové perle.

Nyní se používají elektrické pece, buď pásové nebo komorové. Jejich princip je stejný, perle se nasypou na speciální talíře a projedou pásovou pecí, kde za vysoké teploty dojde k jejich vyleštění. V komorové peci se leští větší velikosti korálků, navléknou se na dráty a umístí do pece, která se zahřeje na požadovanou teplotu a poté pozvolna chladne. Po tomto procesu jsou korálky důkladně vyprány a vysušeny a putují na třídění. Třídění probíhá ručně stejně jako u mačkaných korálků.