GDPR

Vážení obchodní přátelé,

 

v zájmu ochrany osobních údajů našich zaměstnanců, které zpracováváme, Vám tímto sdělujeme, že jsme přistoupili k zavedení a využívání ochrany osobních údajů podle pravidel Nařízení EU 2016/679 (GDPR). Řídíme se následující Politikou GDPR.

 

POLITIKA GDPR

Jsme firma zabývající se výrobou a prodejem skleněných korálků, jak velkoobchodně, tak maloobchodně, přes e-shop.

Zpracováváme tedy různé druhy osobních údajů, ať zaměstnanců, obchodních partnerů nebo dalších osob. Platí tedy i pro nás

Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).

Naším cílem je poskytovat zaměstnancům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití. Proto zavádíme GDPR nejen jako povinné zákonné nařízení, ale zároveň jako návod k naplnění uvedeného cíle. Přijali jsme následující vizi:

 

Glass beads, s. r. o. je zárukou bezpečí osobních údajů našich zaměstnanců i všech našich partnerů

 

Tuto vizi naplníme soustředěním se na následující opatření:

Systém managementu bezpečnosti osobních údajů. GDPR zavádíme jako ucelený systém s provázanými řídicími dokumenty (politika, směrnice, návodky) a záznamy.

Zaměstnanci. O našich zaměstnancích vedeme jen nutné záznamy pro výkon personální a mzdové agendy. Zaměstnanci vědí, které informace shromažďujeme, a pokud je to třeba, vyjadřují s tím souhlas.

Obchodní partneři a další osoby. O konkrétních osobách obchodních partnerů a dalších osobách (poradcích, státních úřednících, zaměstnancích samosprávy atd.) shromažďujeme jen záznamy nutné pro příslušnou činnost (nákup, prodej, poradenství, kontrolní činnost atd.). Partnery upozorňujeme, že dodržujeme pravidla GDPR a vyžadujeme totéž od nich.

Speciální agenda. Další agendou podléhající GDPR je kamerový systém. I zde plně dbáme na ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR.

Softwarové produkty evidující osobní údaje. Posuzujeme využívané i nové softwarové produkty z pohledu evidence osobních údajů. Požadujeme od dodavatelů podporu GDPR při jejich využívání včetně funkcí pro plnění práv subjektů (výmaz dat, anonymizace dat apod.).

Tato Politika GDPR je závazkem vedení firmy naplňovat zásady v oblasti ochrany osobních údajů. Politika GDPR je základem pro stanovování dílčích cílů. Zaměstnanci firmy jsou s Politikou GDPR opakovaně seznamování, protože odpovídají za její plnění.

Tato Politika GDPR se přijímá na dobu neurčitou. Přezkoumávána z hlediska aktuálnosti a účinnosti může být kdykoli, minimálně 1x ročně