O nás

Glass beads, s.r.o. je rodinná společnost s dlouholetou tradicí, patřící mezi přední české výrobce skleněných korálků. Výrobky dodáváme do několika desítek zemí světa. Náš sortiment zahrnuje korálky broušené (tzv. ohňovky), mačkané, práskané (tzv. práskačky) a ploškované.

Jsme výrobcem unikátních korálků ZOLIDUO® a VEXOLO®.

Aktivně se zabýváme vývojem nových tvarů korálků a jejich zušlechťováním. Každý rok představujeme trendové novinky ve svém sortimentu.

Firma působí na trhu od roku 1998, v roce 2004 byla transformována na společnost s ručením omezeným. Glass beads, s. r. o. je rodinnou firmou navazující na tradici sklářské výroby na Jablonecku a Železnobrodsku.

 

Klademe důraz na ochranu životního prostředí. Naší snahou je minimalizovat negativní dopady plynoucí z výroby na všechny složky životního prostředí.
S veškerými produkovanými odpady je nakládáno v souladu s platnou legislativou, zákonem o odpadech a prováděcími předpisy. Odpady jsou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovatelem zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. V rámci areálu firmy dochází k řádné kategorizaci, popisu, důslednému třídění a skladování odpadů.

 

Odpadní plyny z technologií výrob jsou vypouštěny do ovzduší v souladu s legislativou o ochraně ovzduší. Na příslušné zdroje znečišťování ovzduší jsou vypracovány provozní řády schválené příslušnými úřady.

 

S chemickými látkami je nakládáno v souladu s platnými nařízeními. Pro požadované chemické látky jsou zpracovaná pravidla bezpečnosti schválené KHS a k používaným chemickým látkám jsou k dispozici bezpečnostní listy. Pravidelně dochází k proškolování zaměstnanců z nakládání s chemickými látkami a směsi.